info@webdeveloppro.com

Metameer

Kenmerken: 2.000 leerlingen omzet €18,5 mio 225 fte onderdeel OMO Kernbegrippen: integratie en aansluiting bedrijfsvoering OMO toekomst visie bedrijfsvoering toekomst interim directeur bedrijfsvoering voortgezet onderwijs Toekomstbestendige bedrijfsvoering Aangesteld als interim directeur bedrijfsvoering met de opdracht om, naast het invullen van de reguliere taken te focussen op de volgende twee zaken:– Het aansluiten en integreren van …

Metameer Lees meer »

JBO

Kenmerken: primair onderwijs Kernbegrippen: bestuursadviseur Extern adviseur bij bestuurlijke uitdagingen binnen een politieke context Het adviseren van het bestuur en het uitdenken van een strategie om met alle stakeholders het juiste inhoudelijke gesprek te kunnen voeren binnen de politieke context die er is.

Universiteit Utrecht

Kenmerken: 1 faculteit 7 gebouwen 130.000 m2 BVO 10 projecten 2018-2024 investeringsvolume €150 mio Kernbegrippen: toekomstbestendige huisvesting nieuwbouw en renovatie campusontwikkeling programmadirecteur integraal Huisvestingsplan (IHP) Inrichten programmaorganisatie integraal huisvestingsplan faculteit DGK Er is een integraal huisvestingsplan (IHP) voor de faculteit diergeneeskunde (DGK) opgesteld waarin op hoofdlijnen de ontwikkelen van de huisvesting van de faculteit Diergeneeskunde …

Universiteit Utrecht Lees meer »

Hogeschool Inholland

Kenmerken: interim management Kernbegrippen: reguliere vervanging verkoop gebouw visie contracteren beheer en onderhoud reguliere vervanging Interim manager vastgoed & huisvesting Als interim manager vastgoed & huisvesting verantwoordelijk voor het draaiende houdende van de afdeling Vastgoed & Huisvesting in afwachting van de nieuwe vaste manager. Er waren twee aandachtspunten in deze periode te weten verkoop van …

Hogeschool Inholland Lees meer »

Hogeschool van Amsterdam

Kenmerken: 4 campussen 12 gebouwen 345.000 m2 BVO > 25 projecten 2018-2024 investeringsvolume €160 mio (excl. Onderhoudsprojecten) Kernbegrippen: kwartiermaker interim directeur Vastgoed en Huisvestingsbeleid campusontwikkeling effectieve en efficiente inzet m2 nieuwbouw en renovatie Oprichten beleidsafdeling vastgoed en huisvesting HvA Studeren, werken, onderzoeken, kennis delen: op de Hogeschool van Amsterdam komt het allemaal samen. Op 4 …

Hogeschool van Amsterdam Lees meer »

Hogeschool Rotterdam

Kenmerken: 4 domeinen 16 gebouwen 225.000 m2 BVO 25 projecten 2009-2016 investeringsvolume € 110 mln Kernbegrippen: nieuwbouw renovatie huisvestingsplan toekomstbestendig innovatie Professionalisering en reorganisatie van de afdeling vastgoed & huisvesting De Hogeschool Rotterdam heeft haar onderwijs geclusterd in 4 domeinen en verspreid over de stad Rotterdam. In de jaren 2009-2016 is structureel geinvesteerd in verbinding …

Hogeschool Rotterdam Lees meer »

Conexus

Kenmerken: 31 primair onderwijs scholen 8.100 leerlingen 685 fte omzet € 60 mln Kernbegrippen: gedecentraliseerde huisvestingsportefeuille interim bestuurder verandermanagement duo management In duo de basis bestuurlijk op orde brengen op het gebied van bedrijfsvoering en vastgoed Opdracht om de bedrijfsvoering te analyseren en een verbeterplan op te stellen als lid College van Bestuur a.i. met …

Conexus Lees meer »

Skoba

Kenmerken: 8 scholen 1.800 leerlingen Kernbegrippen: bestuursadviseur huisvesting Bestuursadviseur huisvesting Ondersteuning van de bestuurder bij het voorbereiden van bestuurlijke overleggen aangaande huisvesting en het adviseren van de bestuurder bij besluiten ten aanzien van huisvesting.