Referenties

Kenmerken:

Kernbegrippen:

Extern adviseur vastgoed en huisvesting Breedsaam

Extern adviseur op het gebied van vastgoed en huisvesting ten aanzien van vraagstukken tussen Breedsaam en Inos.