Bestuur en Toezicht

Bestuur en Toezicht

Conexus

Kenmerken: 31 primair onderwijs scholen 8.100 leerlingen 685 fte omzet € 60 mln Kernbegrippen: gedecentraliseerde huisvestingsportefeuille interim bestuurder verandermanagement duo management In duo de basis bestuurlijk op orde brengen op het gebied van bedrijfsvoering en vastgoed Opdracht om de bedrijfsvoering te analyseren en een verbeterplan op te stellen als lid College van Bestuur a.i. met

Conexus Meer lezen »

PO Raad

Kenmerken: overkoepelend orgaan primair onderwijs Kernbegrippen: crisismanagement grip op bedrijfsvoering bestuursadviseur Regie middels goed worden goed blijven PO Raad Namens de PO-raad aangewezen als extern bestuursadviseur bij verschillende complexe dossiers, variërend van bestuurlijke, onderwijsinhoudelijke tot liquiditeitsproblemen. Daarnaast inzet door de PO-raad als adviseur op trajecten binnen het programma goed worden goed blijven.

PO Raad Meer lezen »

PPO Rotterdam

Kenmerken: 21 besturen 200 scholen 50.000 leerlingen omzet € 30 mln 160 fte centraal Kernbegrippen: draagvlak transparantie regie verandermanagement interim bestuurder Probleemanalyse met concrete oplossingen passend onderwijs Het per direct overnemen van de sturing passend onderwijs Rotterdam als interim directeur-bestuurder. Aanleiding was het uitvallen van de zittende directeur en het feit dat er op dat

PPO Rotterdam Meer lezen »

Ministerie van OCW

Kenmerken: 7,5 miljard begroting meer dan 300 besturen 1.400 vestigingen Kernbegrippen: bekostiging passend onderwijs financieën extern deskundige Complexe vraagstukken in de sector onderwijs Vanuit verschillende vaste functies betrokken geweest bij diverse complexe vraagstukken in de sector onderwijs waarbij sprake was van een bestuurlijk en politiek dynamische context met een hoge mate van inhoudelijke complexiteit waar

Ministerie van OCW Meer lezen »