Funderend Onderwijs

Funderend Onderwijs

Metameer

Kenmerken: 2.000 leerlingen omzet €18,5 mio 225 fte onderdeel OMO Kernbegrippen: integratie en aansluiting bedrijfsvoering OMO toekomst visie bedrijfsvoering toekomst interim directeur bedrijfsvoering voortgezet onderwijs Toekomstbestendige bedrijfsvoering Aangesteld als interim directeur bedrijfsvoering met de opdracht om, naast het invullen van de reguliere taken te focussen op de volgende twee zaken:– Het aansluiten en integreren van […]

Metameer Meer lezen »

Conexus

Kenmerken: 31 primair onderwijs scholen 8.100 leerlingen 685 fte omzet € 60 mln Kernbegrippen: gedecentraliseerde huisvestingsportefeuille interim bestuurder verandermanagement duo management In duo de basis bestuurlijk op orde brengen op het gebied van bedrijfsvoering en vastgoed Opdracht om de bedrijfsvoering te analyseren en een verbeterplan op te stellen als lid College van Bestuur a.i. met

Conexus Meer lezen »

PO Raad

Kenmerken: overkoepelend orgaan primair onderwijs Kernbegrippen: crisismanagement grip op bedrijfsvoering bestuursadviseur Regie middels goed worden goed blijven PO Raad Namens de PO-raad aangewezen als extern bestuursadviseur bij verschillende complexe dossiers, variërend van bestuurlijke, onderwijsinhoudelijke tot liquiditeitsproblemen. Daarnaast inzet door de PO-raad als adviseur op trajecten binnen het programma goed worden goed blijven.

PO Raad Meer lezen »

PPO Rotterdam

Kenmerken: 21 besturen 200 scholen 50.000 leerlingen omzet € 30 mln 160 fte centraal Kernbegrippen: draagvlak transparantie regie verandermanagement interim bestuurder Probleemanalyse met concrete oplossingen passend onderwijs Het per direct overnemen van de sturing passend onderwijs Rotterdam als interim directeur-bestuurder. Aanleiding was het uitvallen van de zittende directeur en het feit dat er op dat

PPO Rotterdam Meer lezen »