Hoger Onderwijs

Hoger Onderwijs

Universiteit Utrecht

Kenmerken: 1 faculteit 7 gebouwen 130.000 m2 BVO 10 projecten 2018-2024 investeringsvolume €150 mio Kernbegrippen: toekomstbestendige huisvesting nieuwbouw en renovatie campusontwikkeling programmadirecteur integraal Huisvestingsplan (IHP) Inrichten programmaorganisatie integraal huisvestingsplan faculteit DGK Er is een integraal huisvestingsplan (IHP) voor de faculteit diergeneeskunde (DGK) opgesteld waarin op hoofdlijnen de ontwikkelen van de huisvesting van de faculteit Diergeneeskunde […]

Universiteit Utrecht Meer lezen »

Hogeschool Inholland

Kenmerken: interim management Kernbegrippen: reguliere vervanging verkoop gebouw visie contracteren beheer en onderhoud reguliere vervanging Interim manager vastgoed & huisvesting Als interim manager vastgoed & huisvesting verantwoordelijk voor het draaiende houdende van de afdeling Vastgoed & Huisvesting in afwachting van de nieuwe vaste manager. Er waren twee aandachtspunten in deze periode te weten verkoop van

Hogeschool Inholland Meer lezen »

Hogeschool van Amsterdam

Kenmerken: 4 campussen 12 gebouwen 345.000 m2 BVO > 25 projecten 2018-2024 investeringsvolume €160 mio (excl. Onderhoudsprojecten) Kernbegrippen: kwartiermaker interim directeur Vastgoed en Huisvestingsbeleid campusontwikkeling effectieve en efficiente inzet m2 nieuwbouw en renovatie Oprichten beleidsafdeling vastgoed en huisvesting HvA Studeren, werken, onderzoeken, kennis delen: op de Hogeschool van Amsterdam komt het allemaal samen. Op 4

Hogeschool van Amsterdam Meer lezen »

Hogeschool Rotterdam

Kenmerken: 4 domeinen 16 gebouwen 225.000 m2 BVO 25 projecten 2009-2016 investeringsvolume € 110 mln Kernbegrippen: nieuwbouw renovatie huisvestingsplan toekomstbestendig innovatie Professionalisering en reorganisatie van de afdeling vastgoed & huisvesting De Hogeschool Rotterdam heeft haar onderwijs geclusterd in 4 domeinen en verspreid over de stad Rotterdam. In de jaren 2009-2016 is structureel geinvesteerd in verbinding

Hogeschool Rotterdam Meer lezen »

Ministerie van OCW

Kenmerken: 7,5 miljard begroting meer dan 300 besturen 1.400 vestigingen Kernbegrippen: bekostiging passend onderwijs financieën extern deskundige Complexe vraagstukken in de sector onderwijs Vanuit verschillende vaste functies betrokken geweest bij diverse complexe vraagstukken in de sector onderwijs waarbij sprake was van een bestuurlijk en politiek dynamische context met een hoge mate van inhoudelijke complexiteit waar

Ministerie van OCW Meer lezen »