Vastgoed en Huisvesting

Vastgoed en Huisvesting

Universiteit Utrecht

Kenmerken: 1 faculteit 7 gebouwen 130.000 m2 BVO 10 projecten 2018-2024 investeringsvolume €150 mio Kernbegrippen: toekomstbestendige huisvesting nieuwbouw en renovatie campusontwikkeling programmadirecteur integraal Huisvestingsplan (IHP) Inrichten programmaorganisatie integraal huisvestingsplan faculteit DGK Er is een integraal huisvestingsplan (IHP) voor de faculteit diergeneeskunde (DGK) opgesteld waarin op hoofdlijnen de ontwikkelen van de huisvesting van de faculteit Diergeneeskunde […]

Universiteit Utrecht Meer lezen »

Hogeschool Inholland

Kenmerken: interim management Kernbegrippen: reguliere vervanging verkoop gebouw visie contracteren beheer en onderhoud reguliere vervanging Interim manager vastgoed & huisvesting Als interim manager vastgoed & huisvesting verantwoordelijk voor het draaiende houdende van de afdeling Vastgoed & Huisvesting in afwachting van de nieuwe vaste manager. Er waren twee aandachtspunten in deze periode te weten verkoop van

Hogeschool Inholland Meer lezen »

Hogeschool van Amsterdam

Kenmerken: 4 campussen 12 gebouwen 345.000 m2 BVO > 25 projecten 2018-2024 investeringsvolume €160 mio (excl. Onderhoudsprojecten) Kernbegrippen: kwartiermaker interim directeur Vastgoed en Huisvestingsbeleid campusontwikkeling effectieve en efficiente inzet m2 nieuwbouw en renovatie Oprichten beleidsafdeling vastgoed en huisvesting HvA Studeren, werken, onderzoeken, kennis delen: op de Hogeschool van Amsterdam komt het allemaal samen. Op 4

Hogeschool van Amsterdam Meer lezen »

Hogeschool Rotterdam

Kenmerken: 4 domeinen 16 gebouwen 225.000 m2 BVO 25 projecten 2009-2016 investeringsvolume € 110 mln Kernbegrippen: nieuwbouw renovatie huisvestingsplan toekomstbestendig innovatie Professionalisering en reorganisatie van de afdeling vastgoed & huisvesting De Hogeschool Rotterdam heeft haar onderwijs geclusterd in 4 domeinen en verspreid over de stad Rotterdam. In de jaren 2009-2016 is structureel geinvesteerd in verbinding

Hogeschool Rotterdam Meer lezen »

Conexus

Kenmerken: 31 primair onderwijs scholen 8.100 leerlingen 685 fte omzet € 60 mln Kernbegrippen: gedecentraliseerde huisvestingsportefeuille interim bestuurder verandermanagement duo management In duo de basis bestuurlijk op orde brengen op het gebied van bedrijfsvoering en vastgoed Opdracht om de bedrijfsvoering te analyseren en een verbeterplan op te stellen als lid College van Bestuur a.i. met

Conexus Meer lezen »

PO Raad

Kenmerken: overkoepelend orgaan primair onderwijs Kernbegrippen: crisismanagement grip op bedrijfsvoering bestuursadviseur Regie middels goed worden goed blijven PO Raad Namens de PO-raad aangewezen als extern bestuursadviseur bij verschillende complexe dossiers, variërend van bestuurlijke, onderwijsinhoudelijke tot liquiditeitsproblemen. Daarnaast inzet door de PO-raad als adviseur op trajecten binnen het programma goed worden goed blijven.

PO Raad Meer lezen »

BOOR

Kenmerken: 80 scholen omzet € 250 mln 30.000 leerlingen 210.000 m2 Kernbegrippen: huisvesting en inkoop financieën regie op bedrijfsvoering professionalisering verandermanagement Regie op professionalisering van de bedrijfsvoering Gestart met de opdracht om de insourcing van de financiële administratie tot een succes te maken en de grip op de financiën te verbeteren. Dit stond in de

BOOR Meer lezen »