Referenties

Kenmerken:

Kernbegrippen:

In duo de basis bestuurlijk op orde brengen op het gebied van bedrijfsvoering en vastgoed

Opdracht om de bedrijfsvoering te analyseren en een verbeterplan op te stellen als lid College van Bestuur a.i. met portefeuille bedrijfsvoering. De belangrijkste uitdaging hierin was het creëren van rust, het bieden van stabiliteit na een complexe periode en tegelijkertijd het zo snel mogelijk in control laten komen van de organisatie. Daarbij komt dat dit moest gebeuren binnen de context van een wereldwijde turbulente periode (corona). Het dagelijks leggen van verbinding op verschillende lagen binnen en buiten de organisatie en het schakelen tussen korte en lange termijn prioriteiten, waarbij het vasthouden en uitdragen van een transparante inhoudelijk lijn zichtbaar is, was juist daarbij essentieel.

Gezien de door gedecentraliseerde situatie van de huisvesting is er specifieke aandacht geweest voor Vastgoed en Huisvesting. Opgave was de portefeuille te analyseren en de professionaliseringsopgave voor de komende jaren in kaart te brengen. Kortom de basis leggen voor het Strategisch Huisvestingsplan en het op orde brengen van de twee lopende nieuwbouw projecten.