Referenties

Kenmerken:

Kernbegrippen:

Interim manager vastgoed & huisvesting

Als interim manager vastgoed & huisvesting verantwoordelijk voor het draaiende houdende van de afdeling Vastgoed & Huisvesting in afwachting van de nieuwe vaste manager. Er waren twee aandachtspunten in deze periode te weten verkoop van een gebouw en het opzetten van de visie op het contracteren van beheer en onderhoud.