Referenties

Kenmerken:

Kernbegrippen:

Professionalisering en reorganisatie van de afdeling vastgoed & huisvesting

De Hogeschool Rotterdam heeft haar onderwijs geclusterd in 4 domeinen en verspreid over de stad Rotterdam. In de jaren 2009-2016 is structureel geinvesteerd in verbinding met de stad en uitbreiding van de portefeuille met het oog op het groeiende aantal studenten en nieuwe vormen van onderwijs. De domeinen kregen allemaal een eigen karakter en “couleur locale”. Klein binnen groot.
De opdracht was om een professionele Vastgoed & Huisvestingsafdeling als onderdeel van de Facilitaire Dienst in te richten als manager in vaste dienst. In 2014 als manager medeverantwoordelijk van de reorganisatie van de Facilitaire Dienst en de IT Dienst tot de gezamenlijke dienst Faciliteiten & IT en het vormgeven van het MT van deze nieuwe dienst. Zowel voor als na de reorganisatie op interim basis andere afdelingen binnen de Facilitaire Dienst & IT dienst aangestuurd in verband met langdurige ziekten, verlof of vertrek van collega’s.