Referenties

Kenmerken:

Kernbegrippen:

Bestuursadviseur Huisvesting en Inkoop Inos gericht op vraagstukken richting Breedsaam

Bestuursadviseur Huisvesting & Inkoop en verantwoordelijk voor de communicatie en advisering richting Breedsaam (Huisvestingsbedrijf Primair Onderwijs Breda).