Referenties

Kenmerken:

Kernbegrippen:

Toekomstbestendige bedrijfsvoering

Aangesteld als interim directeur bedrijfsvoering met de opdracht om, naast het invullen van de reguliere taken te focussen op de volgende twee zaken:
– Het aansluiten en integreren van de bedrijfsvoering van Metameer bij de afspraken rondom bedrijfsvoering van OMO
– Het onderzoeken van mogelijkheden om bedrijfsvoering binnen Metameer op een andere manier vorm te geven in de toekomst, toekomstbestendige bedrijfsvoering.