Over Ons

Wie zijn wij?

Frederik van Winkelen

Expertise:
- Bestuur en Toezicht
- Bedrijfsvoering
- Financiën

Marloes Wessels

Expertise:
- Vastgoed en Huisvesting
- Bedrijfsvoering
- Inkoop en ICT

Onze visie

Wij zijn gespecialiseerd in adviezen en interventies bij bestuurlijke vraagstukken op het gebied van sturing en bedrijfsvoering in de sector onderwijs. Bestuurlijke uitdagingen liggen vaak op het kruisvlak van verschillende disciplines. Doordat wij expertise in huis hebben van meerdere vakgebieden kunnen we gemakkelijk schakelen tussen de bestuurlijke en de operationele impact op de werkvloer.

Wij zorgen dat de randvoorwaarden in orde zijn, zodat het primaire proces centraal staat. Effectieve inzet en doelmatige besteding van middelen zijn hierbij het belangrijkste vertrekpunt. Samen met u brengen we de belangrijkste knooppunten in kaart, ontwikkelen we een strategie en realiseren we resultaten.

Onze werkwijze

energiek | daadkrachtig | oplossingsgericht

Het creëren van oplossingen, het enthousiasmeren van mensen en het aanbrengen van structuur staan daarbij centraal. We opereren creatief en slagvaardig. Vanuit bestuurlijke sensitiviteit handelen we naar de letter van de wet waar het moet en handelen we naar de geest als het kan. We bouwen voort op bestaande verbindingen en creëren nieuwe verbindingen, die kansen bieden. Een eenduidige structuur, heldere communicatie (zonder dikke rapporten) en een duidelijke scope zijn daarbij de basis voor onze werkwijze.