Referenties

Kenmerken:

Kernbegrippen:

Probleemanalyse met concrete oplossingen passend onderwijs

Het per direct overnemen van de sturing passend onderwijs Rotterdam als interim directeur-bestuurder. Aanleiding was het uitvallen van de zittende directeur en het feit dat er op dat moment geen persoon beschikbaar was met voldoende draagvlak bij zowel het personeel als de schoolbesturen.
De focus lag hierbij op:
– een probleemanalyse met concrete oplossingsrichtingen;
– bestuurlijk commitment van zowel gemeente als besturen op een plan van aanpak;
– verbeterde interne communicatie tussen bureau en wijkteams, de verschillende besturen en de MR.