Referenties

Kenmerken:

Kernbegrippen:

Toezicht op samenwerkingsverband passend onderwijs

Als lid van de raad van toezicht betrokken bij samenwerkingsverband passend reformatorisch voortgezet onderwijs.