Referenties

Kenmerken:

Kernbegrippen:

Bestuursadviseur huisvesting

Ondersteuning van de bestuurder bij het voorbereiden van bestuurlijke overleggen aangaande huisvesting en het adviseren van de bestuurder bij besluiten ten aanzien van huisvesting.