Referenties

Kenmerken:

Kernbegrippen:

Bijzonder goed onderwijs

Als voorzitter van de raad van toezicht betrokken bij de sturing op bijzonder goed onderwijs van de Prins Mauritsschool in Delft.