Referenties

Kenmerken:

Kernbegrippen:

Regie op professionalisering van de bedrijfsvoering

Gestart met de opdracht om de insourcing van de financiële administratie tot een succes te maken en de grip op de financiën te verbeteren. Dit stond in de context waarbij diverse partijen hier zeer kritisch naar keken. Daarna overkoepelend verantwoordelijk geworden voor de thema’s financiën, huisvesting, inkoop en ICT van stichting BOOR (bestuur openbaar onderwijs rotterdam). Aanleiding was dat er op veel verschillende terreinen verbeteringen nodig en in gang gezet waren en er behoefte was aan vakoverstijgende regie hierop. Eén van de onderdelen betrof de “verbeteragenda bedrijfsvoering”. Deze verbeteragenda betreft een programma om te komen tot gedragen centrale processen op het gebied van bedrijfsvoering zoals:
– Het professionaliseren van de individuele afdelingen die behoorde tot het thema bedrijfsvoering;
– verbetering P&C cyclus (korter begrotingsproces, introductie nieuw begrotingsmodel, en goede samenwerking tussen de verschillende betrokken afdelingen);
– éénduidige management informatie door koppeling verschillende systemen (oa Afas, Exact, Proactive);
– autorisatie & mandaatstructuur ontwerpen en implementeren;
– beperken contante geldstromen;
– versterking centrale sturing op liquiditeit;
– vermindering aantal decentrale bankrekeningen en vermindering gelieerde stichtingen;
– invoering Purchase to Pay (van inkooporder tot betaling factuur).
– De realisatie en implementatie van deze verbeteragenda is uitgevoerd in een spanningsveld van verschillende sectoren en verwachtingen en relatief beperkte middelen. Cruciaal onderdeel vormde dan ook de voortdurende afstemming met bijv. de directeuren/rectoren en de toezichthouders.