Referenties

Kenmerken:

Kernbegrippen:

Inrichten programmaorganisatie integraal huisvestingsplan faculteit DGK

Er is een integraal huisvestingsplan (IHP) voor de faculteit diergeneeskunde (DGK) opgesteld waarin op hoofdlijnen de ontwikkelen van de huisvesting van de faculteit Diergeneeskunde voor de komende 5 jaar beschreven is. Dit plan bevat minimaal 10 huisvestingsprojecten waaronder een nieuwbouwproject van 100 mio, meerdere renovaties, de gebouwen geschikt maken voor het toekomstige WKO-net, het realiseren van verschillende klantwensen en het implementeren van activiteit gerelateerd werken. Alle panden en projecten zijn gelegen op de universiteitsterrein Science Park Oost in Utrecht.

Door het College van Bestuur is het IHP vastgesteld en is er een programmadirecteur aangesteld om de programmaorganisatie op te richten en in te richten om het IHP uit te kunnen rollen in de komende vijf jaar. De programmadirecteur is verantwoordelijk voor de bestuurlijke inrichting, vraagstukken en governance van het programma. Daarnaast is hij tevens verantwoordelijk voor het oprichten en inrichten van de projecten in het programma en de benodigde vastgoedontwikkelingen. Deze functie is het eerste jaar in duo ingevuld samen met PSVA, Bregje Nagtzaam. Gezamenlijk is gezorgd voor de verbinding tussen de bestuurlijke ambitie en de ambtelijke realisatie.